Boolean Algebra Boolean Algebra
Simple
EL ES FR IT JA RU EN DE Ukrainian

У математиці і математичній логіці, Булева алгебра це підрозділ алгебри в якому значення змінних істиннi чи хибні і зазвичай позначаються 0 або 1 відповідно. На відміну від простої алгебри де значення змінних це числа і основні операції це додавання і множення, основні операції Булевої алегбри це кон'юнкція (позначена ∧), диз'юнкція (позначена ∨) і заперечення (позначене ¬).

У цій місії вам потрібно реалізувати декілька булевих операцій:
- "кон'юнкція" ("conjunction") обозначається x ∧ y, задовольняюча умовам x ∧ y = 1 якщо x = y = 1 та  ∧ y = 0 iнакше.
- "диз'юнкція" ("disjunction") обозначається x ∨ y, задовольняюча умовам x ∨ y = 0 якщо x = y = 0 та x ∨ y = 1 iнакше.
- "iмплiкацiя" ("implication") (пряма iмплiкацiя) обозначається x→y та описана як ¬ x ∨ y. Якщо x це істина, тоді значення x → y береться таке як у y. Але якщо x брехня, тоді значення y може бути ігноровано.
- "виключення" ("exclusive") (виключає АБО) обозначено x ⊕ y i описано як (x ∨ y)∧ ¬ (x ∧ y). Це виключає верогiднiсть обох x та y. У термінах арифметики, це додавання по модулю 2, де 1 + 1 = 0.
- "еквівалентність" ("equivalence") позначена x ≡ y і описана як ¬ (x ⊕ y). Це істина, коли x та y мають однакові значення.

Тут ви можете побачити таблицю істинності для даних операцій:

 x | y | x∧y | x∨y | x→y | x⊕y | x≡y |
--------------------------------------
 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 ...
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.