The Cookie Monster

The Cookie Monster

Undefined
EN FR polski UK ZH-HANS

Ukochany Cookie Monster z Ulicy Sezamkowej natknął się na stół z posortowanymi piles ciasteczek, z których każdy jest dodatnią liczbą całkowitą. Jednak monomaniakalna obsesja the Count, który zorganizował tę kruchą fiestę, ostatnio wzrosła do zupełnie nowego poziomu surowości. Hrabia nalega, aby ciasteczka zostały zjedzone w jak najmniejszej liczbie ruchów. W każdym ruchu wybiera jeden z pozostałych rozmiarów stosu p i usuwa p ciasteczek z każdego stosu, który zawiera co najmniej p ciasteczek (eliminując w ten sposób wszystkie stosy zawierające dokładnie p ciasteczek), a wszystkie mniejsze stosy pozostawia bez zmian.

Ponieważ Hrabia ma również niezdrową obsesję na punkcie porządku i hierarchii, oczekuje, że ruchy te będą wykonywane w kolejności malejącej wartości p. Funkcja ta powinna zwracać tablicę listę ruchów, która pozwoli Ciasteczkowemu Potworowi zjeść te ciasteczka. Jeśli istnieje kilka optymalnych sekwencji ruchów, proszę wybrać leksykograficznie największą z nich. Proszę spojrzeć na przykład dla danych wejściowych [1, 2, 3, 4, 5, 6].

example

Dane wejściowe: Lista (List) liczb całkowitych (int).

Dane wyjściowe: Lista (List) liczb całkowitych (int).

Przykłady:

assert cookie_monster([1, 2, 3]) == [2, 1]
assert cookie_monster([1, 2, 3, 4, 5, 6]) == [4, 2, 1]
assert cookie_monster([2, 3, 5, 8,...
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.
Settings
Code:
Other:
Invalid hot key. Each hot key should be unique and valid
Hot keys:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=py config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

Pair Programming (Beta-version)

Welcome to Pair Programming! Engage in real-time collaboration on coding projects by starting a session and sharing the provided unique URL with friends or colleagues. This feature is perfect for joint project development, debugging, or learning new skills together. Simply click 'Start Session' to begin your collaborative coding journey!

Waiting for Pair Programming to start...

You are trying to join a pair programming session that has not started yet.

Please wait for the session creator to join.

Waiting for Pair Programming to reconnect...

It looks like the creator of the pair programming session closed the editor window.

It might happen accidentally, so that you can wait for reconnection.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in a moment
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Go to the next mission