The Most Wanted Letter

The Most Wanted Letter

Elementary+
We have prepared a set of Editor's Choice Solutions. You will see them first after you solve the mission. In order to see all other solutions you should change the filter.

Otrzymują Państwo tekst zawierający różne angielskie litery i znaki interpunkcyjne. Proszę znaleźć najczęściej występującą literę w tekście. Zwrócona litera musi być mała.
Podczas sprawdzania najbardziej poszukiwanej litery, wielkość liter nie ma znaczenia, więc dla celów wyszukiwania, "A" == "a". Proszę upewnić się, że nie są liczone symbole interpunkcyjne, cyfry i białe znaki, a jedynie litery.

example

Jeśli mają Państwo dwie lub więcej liter o tej samej częstotliwości, proszę zwrócić literę, która jest pierwsza w alfabecie łacińskim. Na przykład - "one" zawiera litery "o", "n", "e" tylko raz dla każdej z nich, dlatego wybieramy "e".

Dane wejściowe: Tekst do analizy jako ciąg znaków (str).

Dane wyjściowe: Najczęściej występująca mała litera jako ciąg znaków (str).

Przykłady:

assert checkio("Hello World!") == "l"
assert...
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.
45
Settings
Code:
Other:
Invalid hot key. Each hot key should be unique and valid
Hot keys:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=py config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

Pair Programming (Beta-version)

Welcome to Pair Programming! Engage in real-time collaboration on coding projects by starting a session and sharing the provided unique URL with friends or colleagues. This feature is perfect for joint project development, debugging, or learning new skills together. Simply click 'Start Session' to begin your collaborative coding journey!

Waiting for Pair Programming to start...

You are trying to join a pair programming session that has not started yet.

Please wait for the session creator to join.

Waiting for Pair Programming to reconnect...

It looks like the creator of the pair programming session closed the editor window.

It might happen accidentally, so that you can wait for reconnection.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in a moment
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Go to the next mission