Combining Celebrity Names

Combining Celebrity Names

Simple+

Połączenie imion ukochanych par celebrytów w chwytliwy skrót dla masowej konsumpcji mediów okazuje się proste do zautomatyzowania.

Proszę zacząć od policzenia, ile maksymalnych grup następujących po sobie samogłosek(aeiou, ponieważ dla uproszczenia problemu litera y jest zawsze spółgłoską) znajduje się w nazwie first. Na przykład, "brad" i "jean" mają jedną grupę samogłosek, "jeanie" i "britain" mają dwie, a "angelina" i "alexander" mają cztery. Proszę zauważyć, że grupa samogłosek może zawierać więcej niż jedną samogłoskę, jak w słowie "queueing" z całą piątką.

Jeśli imię ma tylko jedną grupę samogłosek, proszę zachować tylko spółgłoski przed tą grupą i stracić wszystkie pozostałe. Na przykład "ben" staje się "b", a "brad" staje się "br". W przeciwnym razie, jeśli pierwsze słowo ma n > 1 grup samogłosek, należy zachować wszystko przed drugą...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.
Settings
Code:
Other:
Invalid hot key. Each hot key should be unique and valid
Hot keys:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=py config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

Pair Programming (Beta-version)

Welcome to Pair Programming! Engage in real-time collaboration on coding projects by starting a session and sharing the provided unique URL with friends or colleagues. This feature is perfect for joint project development, debugging, or learning new skills together. Simply click 'Start Session' to begin your collaborative coding journey!

Waiting for Pair Programming to start...

You are trying to join a pair programming session that has not started yet.

Please wait for the session creator to join.

Waiting for Pair Programming to reconnect...

It looks like the creator of the pair programming session closed the editor window.

It might happen accidentally, so that you can wait for reconnection.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in a moment
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Go to the next mission