The Angles of a Triangle The Angles of a Triangle

Дано довжини всіх сторін трикутника. Вам потрібно знайти значення кутів цього трикутника. Якщо дані довжини сторін не можуть утворити трикутник (або утворюють вироджений трикутник), тоді вам потрібно повернути значення всіх кутів як 0 (нуль). Кути повинні бути представлені в вигляді списку цілих чисел (list of integers), упорядкованими за зростанням. Кожен кут повинен бути вирахуваний в градусах та округлений до найближчого цілого числа (звичайне математичне округлення).

triangle-angles triangle-angles

Вхідні дані: Довжини сторін трикутника як цілі числа (int).

Вихідні дані: Кути трикутника в градусах як упорядкований список цілих чисел.

Приклади:

checkio(4, 4, 4) == [60, 60, 60]
checkio(3, 4, 5) == [37, 53, 90]
checkio(2, 2, 5) == [0, 0, 0]

Як це використовується: Це класична геометрична задача. Підхід може бути корисним в топографії та архітектурі. Також ви зможете виміряти кут без транспортира.

Передумови:
0 < a,b,c ≤ 1000

Як користуватись TryIt: