The Most Wanted Letter The Most Wanted Letter
Elementary+
We have prepared a set of Editor's Choice Solutions. You will see them first after you solve the mission. In order to see all other solutions you should change the filter.

Otrzymujesz tekst, który zawiera różne angielskie litery i symbole interpunkcyjne. Powinieneś znaleźć najczęściej powtarzającą się literę w tekście. Zwrócona litera musi być mała.
Podczas poszukiwań rozwiązania wielkość liter nie ma znaczenia i można założyć, że "A" == "a". Upewnij się, że nie zliczasz symboli interpunkcyjnych, cyfr ani białych znaków, tylko litery.

Jeśli otrzymasz dwie lub więcej liter występujących równie często , zwróć wtedy literę, która występuje pierwsza w alfabecie łacińskim. Przykład -- "one" zawiera "o", "n", "e" każdą literę tylko raz, zatem wybieramy "e".

Input: Tekst do analizy jako string.

Output: Najczęściej występująca litera jako mała litera i jako string.

Przykłady:

checkio("Hello World!") == "l"
checkio("How...
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.