Long Non Repeat

Long Non Repeat

Elementary+

There are four substring missions które narodziły się w ciągu jednego dnia, a ich rozwiązanie nie powinno zająć więcej niż jeden dzień. Wszystkie te zadania można po prostu rozwiązać brutalną siłą, ale czy zawsze jest to najlepszy sposób? (być może nie mają Państwo jeszcze dostępu do wszystkich tych misji, ale misji, ale będą one dostępne wraz z większą liczbą otwartych wysp na mapie).

Bardzo podobna do pierwszej jest druga misja z serii, z tą różnicą, że należy szukać w zupełnie inny sposób. Należy znaleźć pierwszy najdłuższy podciąg ze wszystkimi unikalnymi literami. Na przykład...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.
40
Settings
Code:
Other:
Invalid hot key. Each hot key should be unique and valid
Hot keys:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=py config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

Pair Programming (Beta-version)

Welcome to Pair Programming! Engage in real-time collaboration on coding projects by starting a session and sharing the provided unique URL with friends or colleagues. This feature is perfect for joint project development, debugging, or learning new skills together. Simply click 'Start Session' to begin your collaborative coding journey!

Waiting for Pair Programming to start...

You are trying to join a pair programming session that has not started yet.

Please wait for the session creator to join.

Waiting for Pair Programming to reconnect...

It looks like the creator of the pair programming session closed the editor window.

It might happen accidentally, so that you can wait for reconnection.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in a moment
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Go to the next mission