Fizz Buzz Fizz Buzz
Elementary
juggler

"Fizz buzz" jest grą słowną, którą wykorzystamy, żeby nauczyć roboty dzielenia. Nauczmy komputer.

Napisz funkcję, która dostanie dodatnią liczbę naturalną i zwróci:
"Fizz... jeżeli liczba dzieli się przez 3 i przez 5;
jeżeli liczba dzieli się przez 3;
jeżeli liczba dzielisię przez 5;
jako napis dla pozostałych przypadków.

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.