Striped Words Striped Words

A Robotjaink sohasem mulasztják el a saját nyelvi készségeik tökéletesítését. Ezúttal most az angol ábécét tanulmányozzák és azt, hogy mit is kezdjenek vele.

Az ábécé magán- és mássalhangzókra van osztva (valóban, mi a betűket választottuk szét és nem a hangokat).
A magánhangzók -- A E I O U Y
A mássalhangzók -- B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z

Adott egy különböző betűkből és/vagy számjegyekből álló szöveg, amelyek szóközökkel és írásjelekkel vannak egymástól elválasztva. A számjegyek nem tekinthetők szavaknak (csakúgy, mint a vegyesen betűkből és számjegyekből álló képződmények). Meg kell határozni mindazon szavak számát, amelyekben a magánhangzók váltakoznak a mássalhangzókkal (a sávos szavakat), vagyis az ilyen szavakban nem következik egymás után két mássalhangzó vagy két magánhangzó. Az egy betűből álló szavak nem tekinthetők „sávos” szavaknak (nem is kell azokat megszámolni). A kis- és nagybetűket nem kell megkülönböztetni.

Bemeneti adatok: Egy szöveg szöveges adattípusként (str).

Kimeneti adatok: A „sávos” szavak száma egész számként (int).

Példák:

checkio("My name is ...") == 3
checkio("Hello world") == 0
checkio("A quantity of striped words.") == 1, "Only of"
checkio("Dog,cat,mouse,bird.Human.") == 3

Alkalmazása: E feladatban alkalmazott alapelvek hasznosak lehetnek a nyelvi elemzés gyakorlása során. A szövegfeldolgozás – nagyon fontos eszköze a könyvek és nyelvek elemzésének.

Előfeltételek:Egy szöveg, amely csak ASCII karakterekből áll.
0 < len(text) < 105