The Most Wanted Letter The Most Wanted Letter
We have prepared a set of Editor's Choice Solutions. You will see them first after you solve the mission. In order to see all other solutions you should change the filter.

Otrzymujesz tekst, który zawiera różne angielskie litery i symbole interpunkcyjne. Powinieneś znaleźć najczęściej powtarzającą się literę w tekście. Zwrócona litera musi być mała.
Podczas poszukiwań rozwiązania wielkość liter nie ma znaczenia i można założyć, że "A" == "a". Upewnij się, że nie zliczasz symboli interpunkcyjnych, cyfr ani białych znaków, tylko litery.

Jeśli otrzymasz dwie lub więcej liter występujących równie często, zwróć wtedy literę, która występuje pierwsza w alfabecie łacińskim. Przykład -- "one" zawiera "o", "n", "e" każdą literę tylko raz, zatem wybieramy "e".

Input: Tekst do analizy jako string.

Output: Najczęściej występująca litera jako mała litera i jako string.

Przykłady:

checkio("Hello World!") == "l"
checkio("How do you do?") == "o"
checkio("One") == "e"
checkio("Oops!") == "o"
checkio("AAaooo!!!!") == "a"
checkio("abe") == "a"

Do czego to może być przydatne: W przypadku większości zadań polegających na odszyfrowaniu tekstu powinieneś znać częstotliwość występowania liter w tekście. Na przykład: możemy łatwo złamać prosty szyfr przestawieniowy lub podstawieniowy, jeśli znamy częstotliwość występowania każdej z liter. To są interesujące rzeczy dla lingwistów!

Założenia:
Tekst zawierający wyłącznie symbole ASCII.
0 < len(text) ≤ 105

Jak użyć TryIt: