The Angles of a Triangle The Angles of a Triangle
Elementary+
EN FR JA RU Ukrainian

Дано довжини всіх сторін трикутника. Вам потрібно знайти значення кутів цього трикутника. Якщо дані довжини сторін не можуть утворити трикутник (або утворюють вироджений трикутник), тоді вам потрібно повернути значення всіх кутів як 0 (нуль). Кути.... Кожен кут повинен бути вирахуваний в градусах та округлений до найближчого цілого числа (звичайне математичне округлення).

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.