The Most Wanted Letter The Most Wanted Letter
Moderate
ZH-HANS EN DE EL ES FR HU JA PL PT-BR RU Ukrainian
We have prepared a set of Editor's Choice Solutions. You will see them first after you solve the mission. In order to see all other solutions you should change the filter.

Заданий текст, який містить різні англійські букви та пунктуаційні знаки. Вам необхідно знайти найбільш уживану букву в тексті. Результатом має бути буква в нижньому регістрі. При пошуку найбільш уживаної букви регістр не має значення, тому при підрахунку вважайте, що «А» == «а». Переконайтесь в тому, що...

Якщо в тексті , тоді результатом буде буква, яка зустрічається першою в алфавіті. Наприклад, «one» містить «o», «n», «e» по одному разу, тому ми вибираємо букву «e».

Текст для аналізу у вигляді рядка.

Найбільш уживана буква у вигляді рядка.


checkio("Hello World!") == "l"
checkio("How do you do?") == "o"
checkio("One") == "e"
checkio("Oops!") == "o"
checkio("AAaooo!!!!") == "a"
checkio("abe") == "a"

Для більшості задач по дешифруванню необхідно знати частоту появи різних букв в подібному тексті. Наприклад, ми легко можемо зламати одноалфавітний шифр підстановки, якщо ми знаємо ймовірність появи букв. Це також може бути корисною інформацією для лінгвістів.

:
містить тільки символи ASCII.
0 < len(text) ≤ 10

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.