Count Inversions Count Inversions
Elementary
Ukrainian RU JA FR ES EL EN

У комп`ютернiй науці та дискретнiй математицi, інверсія - це пара позицій послідовності, де елементи на цих позиціях випадають з природнього порядку. Таким чином, якщо ми використовуємо порядок за зростанням для групи чисел, то інверсія виходить, коли більші цифри стоять перед меншим значенням в послідовності.

Перевіримо такий приклад послідовності: (1, 2, 5, 3, 4, 7, 6) тут ми можемо бачити три інверсії
- 5 и 3; - 5 и 4; - 7 и 6.

Вам дана послідовність унікальних чисел та ви повинні підрахувати число інверсій в цій послідовності. ...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.