Multiply (Intro) Multiply (Intro)
Elementary
EN ES FR JA PL RU Swedish

(i övre högra hörnet av uppdragsbeskrivningen finns alltid en lista över tillgängliga översättningar)

Det här är ett introduktionsuppdrag med syfte att förklara hur du utför uppdrag här på CheckiO och hur du får ut så mycket som möjligt av att lösa dem. När du har utfört uppdraget får du tillgång till en ny station med mer avancerade uppdrag.

Det här är därmed det lättaste uppdraget. Skriv en funktion som tar två heltal som indata och multiplicerar dem.

Indata: Två argument. Båda är heltal.

Utdata: Ett heltal.

Exempel:

mult_two(2, 3) == 6
mult_two(1, 0) == 0

Hur fungerar det?

När du påbörjar en uppgift består koden alltid av en "tom" funktion (där du sedan...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.