Three Words Three Words
Elementary
EN DE EL ES FA FR HU IT JA Polish PT PT-BR RU UK
We have prepared a set of Editor's Choice Solutions. You will see them first after you solve the mission. In order to see all other solutions you should change the filter.
train

Nauczmy Roboty rozróżniać wyrazy i liczby.

Na wejściu jest napisz z wyrazami i liczbami oddzielonymi spacjami (po jednej). Wyrazy zawierają tylko litery. Sprawdź czy napis zawiera trzy wyrazy obok siebie... (nie oddzielone liczbami). Na przykład napis "start 5 7 koniec" zawiera trzy wyrazy obok siebie."

Napis z wyrazmi i liczbami.

Odpowiedź jako wartość logiczna (boolean).

checkio("Hello World hello") == True
checkio("He is 123 man") == False
checkio("1 2 3 4") == False
checkio("bla bla bla bla") == True
checkio("Hi") == False

To zadanie uczy Cię jak pracować z napisami i wprowadza użyteczne funkcje.

Wejście zawiery wyrazy i/lub liczby. Nie ma mieszanych wyrazów (litery i liczby w jednym).
0 < len(wyrazy) < 100

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.