Nearest Value Nearest Value
Elementary+
EN Polish JA RU

Znajdź wartość najbliższą do podanej liczby.

Dana jest lista wartości w formie zbioru (set) oraz liczba, dla której należy znaleźć najbliższą wartość.

Weźmy przykładowy zbiór liczb: 4, 7, 10, 11, 12, 17, oraz liczbę 9, dla której należy znaleźć najbliższą wartość. Jeśli...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.