Multiply (Intro) Multiply (Intro)
Elementary
EN ES FR JA Polish RU SV

(w prawym górnym rogu opisu każdej misji znajduje się lista dostępnych tłumaczeń na inne języki)

To jest misja wprowadzająca, której celem jest wyjaśnienie jak rozwiązywać misje CheckiO. Gdy misja zostanie ukończona, uzyskasz dostęp do kolejnej stacji zawierającej więcej misji o wyższym poziomie trudności.

Ta misja jest najłatwiejsza. Napisz funkcję, która na wejściu przyjmuje 2 liczby i zwraca ich iloczyn.

Wejście: Dwa argumenty. Oba typu int.

Wyjście: Int.

Przykład:

mult_two(2, 3) == 6
mult_two(1, 0) == 0

Jak to działa?:

Gdy zaczynasz rozwiązywać misję, kod początkowo zawiera “pustą” funkcję (którą...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.