The Most Numbers The Most Numbers
Elementary+
We have prepared a set of Editor's Choice Solutions. You will see them first after you solve the mission. In order to see all other solutions you should change the filter.
ruler

Popracujmy z liczbami.

Na wejściu tablica liczb (typu float). Znajdź różnicę między największym a najmniejszym elementem. Twoja funkcja powinna móc obsłużyć dowolną liczbę argumentów. Dla pustej listy, funkcja powinna zwrócić 0.

Liczby zmiennoprzecinkowe są reprezentowane w komputerze...
Pomyśl jak obłużyć dowolną liczbę argumentów.

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.