Morse Decoder Morse Decoder
Elementary+
EN Polish RU

Twoim zadaniem jest odszyfrowanie wiadomości zaszyfrowanej kodem Morse'a .
Wiadomość składa się z słów oddzielonych trzema spacjami. Litery w słowach oddzielone są pojedynczą spacją.
Wiadomość powinna zaczynać się wielką literą, jeśli pierwszym znakiem nie jest cyfra.

example

Wejście: String - zaszyfrowana wiadomość.

Wyjście: String - odszyfrowana wiadomość.

Example:

morse_decoder("......
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.
Settings
Code:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=py config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Use Promo Code HAPPY2022 before February 1st to buy One Year Awesome with a 40% discount.
Let's make the year 2022 - the year of code.
Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Share your own solution
Go to the next mission